مدل شغلی خود را با ما ترسیم کنید

طرح تسهیل گر

بر اساس این طرح

طرح تسهیل گر

سومین سال پیاپی
"طرح شهری تسهیلگر"
توسط آکادمی نوآوری
و کارآفرینی فردوسی

شرکت ها و موسسات متقاضی نیرو و یا کارجو

با معرفی نفرات مورد نیاز خویش به آکادمی و تخصیص زمان آموزشی و تسهیلگری
متقاضیان مورد نظر خود را جذب خواهند نمود

ثبت نام از طریق سایت و ارسال رزومه اولیه

دعوت از منتخبین به همایش آموزشی 2 ساعته و معرفی طرح

دعوت به مصاحبه ( هزینه 29000 تومان)

طبقه بندی افراد پذیرفته شده با توجه به مصاحبه برای حضور در طرح

دوره آموزشی سه روزه ( هزینه 1000000 تومان) برای افرادی که تضمین کارورزی دهند با اخذ تعهد شامل بورسیه 900000 تومان خواهند شد.

اعطای گواهینامه معتبر

معرفی به بنگاه های اقتصادی مورد نظر و انجام کارورزی به مدت یک ماه

در صورت توافق طرفین برای ادامه کار انجام کاروزری به مدت یک ماه

عقد قرارداد با مجموعه معرفی شده

ویژگی های طرح

رزرو مصاحبه و ثبت نام در طرح

آمار سال گذشته

0
جلسه آموزشی تدریس(کار پاره وقت)
0
فرصت شغلی غیر مستقیم
0
فرصت شغلی مستقیم
0
نفر متقاضی اولیه
رزرو مصاحبه و ثبت نام در طرح

نمایندگان آکادمی

نمایندگان اکادمی

با ما در ارتباط باشید

آکادمی نوآوری و کارآفرینی فردوسی با خدماتی متفاوت در خدمت شما عزیزان است.

  • تلفن: 38837395 - 051
  • ایمیل: info[at]ferdowsiacademy[dot]ir
  • فکس: 38837395 - 051
بالا