الفبای ارائه موفق

استاد: مهندس مصطفی مکارم

رئوس مطالب :

 • خودشناسی (مرور برش شغلی)

 • انواع سبک شغلی (حرفه شناسی)

 • مقایسه سبک های شغلی

 • ابزار انتخاب مدل شغلی

 • پارامترهای مهم در انتخاب شغل

 • جایگاه خودشناسی در انتخاب شغل مناسب

 • اثرمحیط در انتخاب شغلی (محیط شناسی)

 • مهارت های مورد نیاز در 2020

 • عوامل موثر در شکل گیری رفتار کارآفرینی

نمایندگان آکادمی

نمایندگان اکادمی

با ما در ارتباط باشید

آکادمی نوآوری و کارآفرینی فردوسی با خدماتی متفاوت در خدمت شما عزیزان است.

 • تلفن: 38837395 - 051
 • ایمیل: info[at]ferdowsiacademy[dot]ir
 • فکس: 38837395 - 051
بالا