-->

رضا دست پروری

  • کارشناسی مهندسی صنایع

  • مدیرواحد منابع انسانی شرکت دانش بنیان نهامین پردازان آسیا

  • سرپرست و بنیان گذار گروه تئاتر میم

  • عضو واحد تحقیق و توسعه کارخانه پارس شعاع توس

  • منتور حوزه هنر و تئاتر مدرسه کسب و کار فردوسی

نمایندگان آکادمی

نمایندگان اکادمی

با ما در ارتباط باشید

آکادمی نوآوری و کارآفرینی فردوسی با خدماتی متفاوت در خدمت شما عزیزان است.

  • تلفن: 38837395 - 051
  • ایمیل: info[at]ferdowsiacademy[dot]ir
  • فکس: 38837395 - 051
بالا